• Floraprint

  Ing.Karol Hattas - SPS
  Prevádzka: Paňa 233 , 951 05, Paňa, Slovakia
  IČO : 14111462
  DIČ: 1020395200
  IČ DPH : SK 1020395200
 • +421 905 710 328
 • hattasova@fajnveci.sk
GDPR - Zásady práce s osobnými údajmi
Schválené znenie zákona
o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Znenie zákona 18/2018 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

za účelom prihlásenia do systému alebo vytvorenia registrovaného účtu na Floraprint.sk
1. Udelujete týmto súhlas spoločnosti Ing.Karol Hattas - SPS, IČO: 14111462 (ďalej len "Správca"), aby podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "ZOOÚ") a GDPR (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) spracovávala tieto osobné údaje: Meno a priezvisko, užívateľské meno, adresy, e-mailová adresa, prihlasovacie heslo, IP adresa, IČO, IČ DPH, DIČ
2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné zpracovať za účelom vytvorenia registrovaného účtu na Floraprint.sk. Tieto osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania registrovaného účtu a následne najdlhšie 10 rokov od ukončenia registrácie, pokiaľ nedáte súhlas k daľšiemu spracovaniu.
3. S vyššie uvedeným spracovaním dávate svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykolvek späť, a to napríklad zaslaním emailu zobrazeného nižšie alebo kontaktným formulárom na www.floraprint.sk/kontakt.
4. Zpracovanie osobných údajov je realizované našou spoločnosťou, osobné údaje však pre nás môžu spracovávať aj tieto firmy: Geis Parcel SK s.r.o. Slovak Parcel Service s.r.o., UPS - služby Flóraprint, doprava
Google LLC, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké - anonymní statistika přístupů Google Analytics
Max ekonóm - účtovná spoločnost, prípadne ďaľší poskytovatelia softverových riešení, služieb a aplikácí, ktoré však v súčasnej dobe nevyužívame.
5. Vädzte, že podla ZOOÚ máte právo: vziať súhlas kedykolvek späť, požadovat od nás informáciu, ktoré vaše osobné údaje uchovávame, požadovat od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, požadovat od nás vymazanie Vašich osobných údajov, v prípade pochybností o dodržiavání povinností súvisiacích so spracovaním osobných údajov obrátiť se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Celé znenie dokumentu "GDPR - Zásady práce s osobnými údajmi" nájdete nižšie pod e-mailovým formulárom. Späť na prihlásenie - registráciu

Napíšte nám ak máte otázku alebo ak chcete vymazať Vaše osobné údaje...

info@floraprint.sk


GDPR - Zásady spracovania a ochrany osobných údajov
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Využívanie informácií a osobných údajov

Doručené informácie a osobné údaje o vás využívame alebo môžeme potencionálne využiť na nižšie uvedené účely a nižšie uvedenými spôsobmi: - s cieľom zabezpečiť, aby sa obsah www.floraprint.sk prezentoval čo najefektívnejším spôsobom pre vás aj pre váš počítač,
- pre účely registrácie používateľa na www.floraprint.sk, poskytovania služieb vzhľadom na potreby používateľov a starostlivosti o používateľov na www.floraprint.sk,
- na zasielanie informačných materiálov a ďalších podporných služieb,
- na zaslanie upozornenia/oznámenia/notifikácie o dôležitých termínoch a činnostiach súvisiacich s Vašou zákazkou,
- s cieľom poskytnúť vám informácie o našich produktoch, službách, ponukách alebo technickom rozvoji alebo o produktoch, službách, ponukách,
- aby sme Vás kontaktovali s cieľom zistiť vaše názory na naše produkty a služby, ktoré môžeme využiť v rámci marketingu, výskumu a analýzy, a funkcionality www.floraprint.sk a aj Vaše názory na produkty a služby
- aby, sme vaše údaje poskytli vybratým tretím stranám, aby ich využili, aj na poskytovanie informácií o tovaroch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať, a my alebo dané tretie strany sa na vás môžeme v týchto prípadoch obrátiť poštou, mailom alebo telefonicky,

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť vyššie uveným tretím stranám, avšak je našou povinnosťou poskytnúť alebo zdieľať vaše osobné údaje s cieľom dodržať právne záväzky alebo uplatňovať naše podmienky používania, zásady alebo chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť našej spoločnosti (www.florprint.sk), našich zákazníkov a iných subjektov.

Kde sa spracúvajú vaše informácie a osobné údaje

Údaje, ktoré od vás zozbierame, možno zbierať, spracovávať, ukladať, uchovávať, evidovať a prenášať v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Môžu ich spracovávať aj pracovníci pracujúci pre nás alebo pre niektorého z našich zmluvných strán. Poskytnutím vašich osobných údajov tzn. registráciou alebo prihlásením súhlasíte s takýmto zberom, spracovaním, prenosom, uložením alebo evidovaním. Podnikneme všetky kroky, ktoré sú oprávnene potrebné na to, aby sme zaistili bezpečnú manipuláciu s vašimi údajmi v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Prenos informácií cez internet však nie je úplne bezpečný. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme chránili vaše osobné údaje, nemôžeme však zaručiť zabezpečenie vašich údajov prenášaných na našu stránku – každý prenos je na vaše vlastné riziko. Po doručení informácií od vás využijeme prísne postupy a funkcie zabezpečenia v snahe zabrániť neoprávnenému prístupu.

Lehota na spracovávanie osobných údajov a iných informácii, Možnosť odhlásenia alebo odstúpenia o dohody o ochrane a využívaní Osobných údajov

Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže spracovávať dôverné informácie od udelenia tohto súhlasu do 10 rokov po ukončení využívania Služieb alebo do odvolania tohto súhlasu voči Prevádzkovateľovi. Ak už nechcete aby sme používali Vaše údaje spôsobom uvedeným v tejto dohode o o ochrane a využívaní Osobných údajov, tak sa zaväzujete nám to bezodkladne oznámiť na: info@floraprint.sk a my sa zaväzujeme v primeranej lehote Vašej žiadosti vyhovieť. Používateľ však berie na vedomie a súhlasí, že pokiaľ odvolá súhlas na spracovanie osobných údajov voči Prevádzkovateľovi, môže mu Prevádzkovateľ jednostranne ukončiť poskytovanie Služieb na Portáli.

Vyhlásenie o oboznámení sa s podmienkami ochrany osobných údajov

Používateľ týmto prehlasuje a potvrdzuje, že bol pred udelením súhlasu k spracovaniu dôverných informácií poučený o právach vyplývajúcich pre Užívateľa z právnych predpisov, najmä Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podvodné e-maily využívajúce názov spoločnosti alebo jej služby

Naša spoločnosť si je vedomá existencie podvodných e-mailov, ktoré sa bežne označujú ako neoprávnené získavanie údajov (phishing), pričom takýto e-mail môže obsahovať rôzne oznámenia. V týchto e-mailoch sa využíva obchodný názov spoločnosti "FLORAPRINT" na to, aby predstierali, že sú pravé, a existujú výlučne na účely získania súkromných informácií o spotrebiteľoch. Tieto e-maily žiadnym spôsobom nesúvisia s našou spoločnosťou, pretože naša spoločnosť nepoužíva tieto spôsoby na komunikáciu s používateľmi. Tieto podvodné e-maily sú žiaľ súčasťou rozširujúcich sa podvodov na internete. Tieto praktiky sa realizujú zaslaním falošného e-mailu priamo obeti alebo jej presmerovaním na webovú stránku, na ktorej sa vyžadujú osobné informácie. Odporúčame Vám, aby ste v prípade doručenia e-mailu, ktorý využíva obchodný názov našej spoločnosti "FLORAPRINT" a požaduje od vás osobné alebo finančné informácie a pri ktorom máte pochybnosti o jeho pravosti, postupovali vo vzťahu k tomuto e-mailu mimoriadne opatrne.

Oprava a aktualizácia osobných údajov a prístup k nim

Ak sa vaše osobné údaje zmenia (napr. PSČ, e-mailová adresa atď.) alebo ak máme nepresné údaje, budeme sa snažiť vykonať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov z našej databázy. Ak nás chcete informovať o zmene alebo nepresnosti údajov, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom emailu: info@floraprint.sk

Žiadosti o poskytnutie prístupu

Ak chcete získať prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, obráťte sa na nás emailom alebo písomne na našu adresu.

Prepojenia na stránky tretích strán

Na našej stránke môžu byť niekedy uvedené prepojenia na webové stránky v rámci sietí našich partnerov, zadávateľov reklám a pridružených spoločností. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za obsah žiadnej webovej stránky, ktorá je prepojená s jej stránkou. Pri vstupe na stránku tretej strany preberáte zodpovednosť za to, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov a právne podmienky, ktoré sa vzťahujú na danú stránku.

Oznámenie zmien

Ak sa rozhodneme zmeniť zásady ochrany osobných údajov, zverejníme tieto zmeny na našej domovskej stránke tak, aby ste vždy mali informácie o tom, ktoré informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností ich prípadne zverejníme. Prevádzkovateľ týchto web stránok si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť či aktualizovať a preto doporučujeme, aby si užívateľ pri každom vstupe na stránky overil, že s podmienkami súhlasí.

Floraprint - Digitálna potlač látok s Vašim dizajnom už od 5 metrov...