• Floraprint

  Ing.Karol Hattas - SPS
  Prevádzka: Paňa 233 , 951 05, Paňa, Slovakia
  IČO : 14111462
  DIČ: 1020395200
  IČ DPH : SK 1020395200
 • +421 905 710 328
 • obchod@floraprint.sk

  Link na GRAFIKY v uschovna.cz posielajte len cez správy na našej web stránke:


  Kliknite sem, pre vstup do novej správy...

Reklamácie:
e-mail: reklamacie@floraprint.sk
---------------------------------------------
Obchodné meno:
Ing. Karol Hattas - SPS, Hodžová 39, 949 01 Nitra, IČO:14111462, DIČ:1020395200,
zapísaný v OR vedenom Okresným súdom v Nitre,
Živnostenský register č. 403-6666,
Zápis číslo: Zo 8139/1992

Názov a adresa orgánov dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj,Staničná 9,
P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1,
Odbor výkonu dozoru, tel. č. 037/772 02 16
Úrad pre ochranu osobných údajov,
Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27,
statny.dozor@pdp.gov.sk

Floraprint - Digitálna potlač látok s Vašim dizajnom už od 5 metrov...